Pripoistenie trvalej invalidity

Systém pripoistenia invalidity v roku 2018

Od roku 2015 môžu naši členovia využívať produkt rakúskej poisťovne GENERALI (do roku 2014 bola partnerom UNIQA), ktorý je zameraný na ich väčšie životné zaistenie pre prípad následkov nehody s invaliditou nad 50 %.  Toto pripoistenie (Die GENERALI Unfall Lebensrente) neplatí pre smrteľný úraz člena AV.

Poznámka:

Kompletné aktuálne informácie o pripoistení vám poskytnú na adrese spoločnosti ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel: +420 257 328 388, e-mail: alpy@alpy.cz, alpenverein@alpenverein.cz,  www.alpenverein.cz.

Základné pripoistenie – 12 €

  • postihnutý člen AV v prípade trvalej invalidity nad 50%, ako následku úrazu pri športových aktivitách, bude zaistený do konca svojho života mesačným odškodným vo výške 450 €.

Dvojnásobné pripoistenie – 24 €

  • postihnutý člen AV bude v prípade trvalej invalidity nad 50% zaistený do konca svojho života mesačným odškodným vo výške 900 €.

Trojnásobné pripoistenie – 36 €

  • postihnutý člen AV bude v prípade trvalej invalidity nad 50% zaistený do konca svojho života mesačným odškodným vo výške 1 350 €.

Rodinné pripoistenie (pre rodiny s deťmi do 15 rokov)

  • pripoistenie vo výške 40 € – pri úraze jedného člena rodiny s uvedenými následkami bude tento postihnutý člen rodiny dostávať mesačné odškodné vo výške 450 €, pri úraze dieťaťa do 15 rokov je vyplatené jednorázové odškodné 89 000 €.
  • pripoistenie vo výške 80 € – pri úraze jedného člena rodiny s uvedenými následkami bude tento postihnutý člen rodiny dostávať mesačné odškodné vo výške 900 €, pri úraze dieťaťa do 15 rokov je vyplatené jednorázové odškodné 178 000 €.
  • pripoistenie vo výške 120 – pri úraze jedného člena rodiny s uvedenými následkami bude tento postihnutý člen rodiny dostávať mesačné odškodné vo výške 1350 €, pri úraze dieťaťa do 15 rokov je vyplatené jednorázové odškodné 267 000 €.

Uvedené odškodné bude postihnutý člen AV dostávať do konca svojho života.

Pri úmrtí postihnutého člena v priebehu vyplácania odškodného bude toto odškodné vyplácané jeho životnému partnerovi alebo dedičovi v priebehu 20 rokov od vzniku nehody.

Pri osobách starších ako 74 rokov je odškodnenie jednorazové – 8900 € / 17800 € / 26700 €.

NEPRIPOISŤUJÚ SA: preteky s motorovými vozidlami, letecké športy, závesné lietanie, paragliding, aviatika, parašutizmus. Poistené sú nehody pri používaní motorových lietadiel schválených na prepravu osôb.

PRIPOISTENÝ NEMÔŽE BYŤ:

  • osoba trvale pracovne neschopná, psychicky labilná, s nervovými poruchami a neurologickými problémami.

PLATNOSŤ POISTENIA

uvedené pripoistenie platí na celom svete (vrátane SR) do konca príslušného kalendárneho roka.  Platnosť poistenia začína každý týždeň vždy v piatok (platba však musí byť pripísaná na účet vždy najneskôr v stredu daného týždňa).

Druh pripoistenia poistná sadzba
základné 12 €
dvojnásobné 24 €
trojnásobné 33 €
rodinné s deťmi do 15 rokov 40 € / resp. 80 € / resp. 120 €
Copyright © 2014 CK Rokošport. Všetky práva vyhradené. Webdesign by Webkomplex.sk