Skip to main content
Nezaradené

Dôležité info.

By 20. decembra 2022No Comments

Od 1. septembra 2022 sme my (alpenverein.sk na Slovensku a alpenverein.cz v Čechách) ukončili spoluprácu so sekciou Innsbruck (608) a nadviazali spoluprácu so sekciou Austria (102) vo Viedni. Ak chcete pokračovať v členstve u nás, teda v Alpenverein sekcii Austria, prostredníctvom www.alpenverein.sk, urobte si opäť pre rok 2023 prihlášku na našom webe a prípadné maily z Innsbrucku  (sekcia, s ktorou sme ukončili spoluprácu) ignorujte! NEMAJÚ PRÁVO od vás vyžadovať platbu za rok 2023! Podľa výroku vedenia Alpenverein zo zasadnutia dňa 12.12.2022 sa nemusia SK a CZ členovia registrovaní cez nás odhlasovať k 31.10. každého roka ak chcú skončiť alebo prejsť do inej sekcie. Každý sa prihlasuje na 1 rok a je na jeho rozhodnutí, či bude alebo nebude pokračovať v členstve v tej, či onej sekcii Alpenverein. Týmto sa chaos spôsobený obštrukciami zo sekcie Innsbruck definitívne ukončil. Všetko teda platí ako doteraz!

Náš servis v českom/slovenskom jazyku, účet na Slovensku, unikátne poistenie trvalej invalidity, online registrácia a ďalšie výhody zostávajú nezmenené. Na nových preukazoch pre rok 2023 už však nebudete mať číslo preukazu začínajúce trojčíslím 608, ale 102. Ak si budete robiť prihlášku pre rok 2023 a boli ste našimi členmi v roku 2022 uvádzajte stále číslo preukazu začínajúce 608, pretože pod týmto číslom Vás máme zaevidovaných.

Z ďalších výhod možno spomenúť:

  • zdarma ubytovanie na 1 noc na 18 chatách sekcie Austria v Rakúsku
  • vzdelávanie členov podľa systému v ÖAV
  • účasť na kurzoch vedených nemecky alebo anglicky hovoriacimi inštruktormi
  • podpora programov pre mládež, rodiny a seniorov
  • vydávanie metodických materiálov ÖAV v češtine

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami. Viac info nájdete na našom webe www.alpenverein.sk.