Skip to main content
Nezaradené

Akcia pre nových členov Alpenverein!

By 31. augusta 2023No Comments

Od 1. septembra 2023 môžu záujemcovia o členstvo v rakúskom Alpenvereine tj. aj členstvo v alpenverein.sk využiť štandardné zvýhodnenie – každý nový záujemca o členstvo na rok 2024 sa môže stať členom už od 1. 9. 2023 s tým, že všetky výhody tohto členstva platia od momentu úhrady členských poplatkov na rok 2024. Toto zvýhodnenie platí pri rodinnom členstve aj pre neplatiacich členov t.j. pre deti do 18 rokov alebo pre študentov od 19 do 27 rokov (príspevky platia iba rodičia). Platnosť členstva je do 31. januára 2025.

Nový člen je člen, ktorý doteraz nebol členom Alpenvereinu alebo ten, ktorý si členstvo obnovil po ročnej pauze (t.j. v roku 2023 nemal uhradené členské príspevky).

On-line registračný systém alpenverein.sk umožňuje non-stop registráciu kedykoľvek a kdekoľvek. Členské príspevky pre rok 2024 nájdete na https: //www.alpenverein.sk/poplatky/, členstvo môžete objednať na https://prihlaska.alpenverein.cz/prihlaska/12.

Od roku 2024 došlo z rozhodnutia valného zhromaždenia ÖAV k navýšeniu minimálnych členských príspevkov. Po dohovore s vedením sekcie Austria došlo pri kat. A a B k navýšeniu o 7 € resp. 6,5 €. – súčasťou navýšenia je príspevok na podporu chát, zvýšenie spoluúčasti na poistení a zohľadnenie nárastu inflácie. Pre slovenských členov rakúskeho Alpenvereinu a teda aj pre členov alpenverein.sk (sekcia Austria), predstavuje navýšenie členstva 7 Eur (kat. A) resp. 6,50 Eur (kat. B), pri kategórii deti a mládež potom 2 Eur.