Poplatky pre rok 2021

Členstvo v Alpenvereine

získa každý záujemca, ktorý vyplní prihlášku a uhradí nižšie uvedené ročné členské príspevky a poplatky na číslo účtu SK8983300000002000339281

Podrobnejšie informácie o tom ako členstvo získať alebo si ho obnoviť čítaj nižšie (pod farebnou tabuľkou)!

Dokladom o členstve je preukaz AV, ktorý po obdržaní je potrebné vlastnoručne podpísať a mať so sebou nielen pri každom vycestovaní do zahraničia, ale aj pri návšteve horských oblastí na Slovensku, keďže poistenie sa vzťahuje aj na technické zásahy horskej záchrannej služby.

Výška členských príspevkov a poplatkov pre rok 2021

Členské poplatky sú hradené na kalendárny rok (1.1.2021 – 31 .1.2022). Keď sa poistíte v ktoromkoľvek dni v roku, poistenie Vám bude platiť len do konca aktuálneho kalendárneho roku (plus január nasledujúceho roku) , NIE do rovnakého dátumu nasledujúceho roku!!!

kategória členské poplatky
Kategória A   65 €
dospelý muž alebo dospelá žena v produktívnom veku 28 – 64 rokov (ročník 1957 – 1993)
Kategória B
  50 €
partneri kategórie A (majú spoločnú domácnosť),
seniori od 65 rokov (roč. 1956 a starší),
juniori od 19 do 27 rokov (roč. 1994 – 2002),
členovia horskej záchrannej služby (od roč. 2005)
Kategória B
  27 €
zdravotne postihnutí
Deti a mládež   27 €
vek 0 – 18 rokov (od roč. 2003 a mladší)
Rodinné členstvo
rodiny s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi vo veku od 0 do 18 rokov alebo u študentov od 19 do 27 rokov (príspevok platia iba rodičia/) napr.:
otec 65 € + matka 50 € + deti grátis   115 €
alebo matka samoživiteľka (alebo otec samoživiteľ) 65 € + deti grátis   65 €
alebo invalidný otec 27 € + matka 50   + deti grátis   77 €
alebo invalidný otec 27 € + invalidná matka 27 € + deti grátis   54 €

Zľava pre rodiny a partnerov:

Alpenverein ponúka výhodu členstva pre celú rodinu. Ak sú členmi obaja rodičia (t.zn. že majú riadne uhradený členský poplatok pre aktuálny rok), otec platí členstvo v kategórii A alebo B, jeho manželka má členstvo zľavnené v kategórii B a ich deti (do 18 rokov, resp. u študentov max. do 27 rokov) sú registrované v klube zdarma. Je ale nutné vyplniť v prihlasovacom formulári (krok 3) údaje o deťoch, nakoľko sa každému z nich vystavuje vlastný preukaz člena AV, a teda každé dieťa môže využiť všetky výhody členstva v klube. Rodinné členstvo platí aj v prípade samoživiteľky alebo samoživiteľa a tiež v prípade bezdetných partnerov.

Poznámka:
zdravotne postihnutí – platí pre osoby se stupňom postihnutia od 50 % (tj. II. alebo III. stupeň invalidity), postihnutý musí mať preukaz alebo iný doklad potvrdzujúci nutnú zvýšenú rodinnú starostlivosť alebo doklad o poberaní invalidného dôchodku

Nový člen ÖAV – aktuálne platí: pre registráciu platí, že nový člen je dnes i ten člen AV,  ktorý vynechal úhradu členstva len jeden rok. Pre člena, ktorý neuhradil členstvo v roku 2020 t.j. platil naposledy členstvo v roku 2019 alebo v roku 2018 platí, že si môže obnoviť členstvo pre rok 2021 ako nový člen už od 1.9.2020 a zdarma využívať výhody členstva v období september – december 2020.

Systém pripoistenia trvalej invalidity v roku 2021

informácie TU

Vernostný program Sphere

Zľavová karta ALPY-SPHERE

Najväčší vernostný program svojho druhu v Českej aj Slovenskej republike
– kompletnú a aktuálnu databázu všetkých poskytovateľov výhod a zliav nájdete vždy na www.sphere.sk.

Výhody a zľavy v rozsahu cca 5 až 30 %
– neustále se rozširuje počet obchodných miest, kde vďaka kartám s logom Sphere môže zákazník využívať priame výhody a zľavy v rozsahu cca 5 až 30 %.

S kartou Sphere máte 10 000 možností výhodných nákupov v celej Českej aj Slovenskej republike v širokom spektre tovarov a služieb
– Auto-moto, cestovanie a ubytovanie, gastronómia a potraviny, ubytovanie, móda a doplnky, kultúra a vzdelávanie, šport, všetko pre deti, zdravie a krása, elektro.

Výhody vernostného programu Sphere môžete využiť aj vo viac než 800 e-shopoch
– výhodnejšie nákupy môžete realizovať aj z pohodlia vášho domova – partnerom Sphere je v súčasnej dobe viac než 800 e-shopov, v ktorých využijete číslo Vaše karty (na zadnej strane karty nájdete 13miestne číslo pod čiarovým kódom) ako zľavový kód

Viac info aj tu.

Kartu v prípade záujmu môžete získať od 7.1.2020 priamo v našej  on-line prihláške za  1 €.

Ako členstvo získať a obnoviť si ho?

1. Vyplňte prihlasovací formulár,

čím sa odošlú Vaše dáta potrebné na vystavenie preukazu, alebo navštívte našu kanceláriu CK ROKOŠPORT, Vojtecha Tvrdého 4, 010 01 Žilina. Povinnosť vyplniť prihlasovací formulár platí rovnako pre nových členov ako aj pre tých, ktorí si členstvo obnovujú.

2. Uhraďte príslušnú výšku členských poplatkov:

  • prevodom alebo vkladom na účet vo FIO banke (pozor – nepoužívajte poštové poukazy, Slovenská pošta nepriraďuje k platbe VS a Vašu platbu v tomto prípade nevieme identifikovať!)

    Variabilný symbol
    Vám bude vygenerovaný pri vyplňovaní prihlášky a dostanete ho aj v potvrdení prijatia prihlášky do vašej e-mailovej schránky, ak ju uvediete. Do správy pre prijímateľa treba pre rýchlejšiu identifikáciu platby uviesť meno osoby, za ktorú sa členské poplatky platia. V prípade že uhrádzate poplatky za rodinné členstvo stačí uviesť meno jednej osoby.

3. Preukaz AV vám bude doručený poštou

Po spárovaní platby vám náš systém obratom pošle na váš e-mail provizórny preukaz, ktorý môžete plnohodnotne využívať počas 21 dní. Členský preukaz AV, ktorý po zaregistrovaní vystavuje centrála v Prahe, Vám bude doručený poštou cca do 10 pracovných dní na Vami uvedenú adresu. V prípade jeho straty môžete požiadať o duplikát, ktorý Vám bude vystavený a bezplatne zaslaný na Vašu adresu. Vaše členstvo bude aktívne na druhý deň po pripísaní správnej čiastky na náš účet!

Ďalšie ponuky pre členov

Pre všetkých členov AV platí zľavnená cena na vybrané zájazdy CK ROKOŠPORT, viac na www.rokosport.sk. Pre členov našej sekcie Innsbruck – Praha platí zľava 7% na nákup tovaru v predajnej sieti HUDY na Slovensku i v Čechách.

Copyright © 2014 CK Rokošport. Všetky práva vyhradené. Webdesign by Webkomplex.sk