Pripoistenie trvalej invalidity

Pripoistenie trvalej invalidity – Česká poisťovňa

Novinka pre rok 2020
Ponuka pripoistenia pre členov alpenverein.cz (alpenverein.sk)
od Českej poisťovne

Česká pojišťovna

Na základe zmluvy medzi ALPY spol. s r.o. a Českou poisťovňou a.s. môže každý člen ALPENVEREIN.CZ (alpenverein.sk) využiť celkom novú ponuku poistenia trvalej invalidity pre prípad úrazu pri voľnočasových aktivitách, ktorý má za následok trvalú invaliditu (trvalé následky od 50 %) alebo úmrtie.

Poistenie je určené pre všetkých českých a slovenských členov ALPENVEREIN.CZ (alpenverein.sk), má celoročnú platnosť (od 1.1. resp. od dátumu úhrady ak je úhrada urobená po 1.1. do 31.12. aktuálneho roku).

Poistenie pre rok 2020 je možné uzatvárať od 7.1.2020 priamo v našej on-line prihláške.

Poistenie trvalej invalidity pre členov ALPENVEREIN.CZ (alpenverein.sk) je ponúkané v dvoch variantoch.
Variant Basic je určený pre športy bežnej rizikovosti. Varianta Full se vzťahuje i na vymenované druhy extrémnych športov.

Plnenie poisťovne bude formou jednorázových čiastok podľa objednanej  sadzby 750 000 Kč, 1,5 mil. Kč alebo 2,5 mil. Kč.

Sadzobník poistného – variant FULL (vr. extrémnych športov)
Vstupný vek nad 18 rokov do 17 rokov 75+ Rodina* profesionálny
športovec
Trvalé
následky
nad 50%
750 000 Kč 235 Kč 155 Kč 704 Kč 749 Kč 470 Kč
1 500 000 Kč 470 Kč 311 Kč 1409 Kč 1499 Kč 940 Kč
2 500 000 Kč 783 Kč 518 Kč 2348 Kč 2498 Kč 1566 Kč
Smrť
úrazom
750 000 Kč 266 Kč 221 Kč 799 Kč 931 Kč 532 Kč
1 500 000 Kč 533 Kč 442 Kč 1599 Kč 1862 Kč 1066 Kč
2 500 000 Kč 888 Kč 737 Kč 2665 Kč 3103 Kč 1776 Kč
 

Sadzobník poistného – variantaBASIC (športy bežnej rizikovosti)

Vstupný vek nad 18 rokov do 17 rokov 75+ Rodina* profesionálny
športovec
Trvalé
následky
nad 50%
750 000 Kč 78 Kč 52 Kč 235 Kč 250 Kč 175 Kč
1 500 000 Kč 157 Kč 104 Kč 470 Kč 500 Kč 313 Kč
2 500 000 Kč 261 Kč 173 Kč 783 Kč 833 Kč 522 Kč
Smrť
úrazom
750 000 Kč 89 Kč 74 Kč 266 Kč 310 Kč 178 Kč
1 500 000 Kč 178 Kč 147 Kč 233 Kč 621 Kč 355 Kč
2 500 000 Kč 296 Kč 246 Kč 888 Kč 1034 Kč 592 Kč

Rodina*: maximálne 2 dospelý (starší ako 18 rokov) a neobmedzený počet detí do 17 rokov vrátane.
Profesionálny športovec – vek 18-74 rokov.

Zmluvná dokumentácia, podmienky poistenia:

Informačný dokument o poistnom produkte
Doplnkové a všeobecné podmienky poistenia, tabuľka športov
Oceňovacie tabuľky
Stručná informácia o spracovaní osobných údajov
Predzmluvné informácie

Kompletné aktuálne informácie o pripoistení vám poskytnú na adrese spoločnosti ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel: +420 257 328 388, e-mail: alpy@alpy.cz, alpenverein@alpenverein.cz,  www.alpenverein.cz.

Copyright © 2014 CK Rokošport. Všetky práva vyhradené. Webdesign by Webkomplex.sk