Pripoistenie trvalej invalidity

Pripoistenie trvalej invalidity – Generali Česká poisťovňa

Novinka od roku 2020
Ponuka pripoistenia pre členov alpenverein.cz (alpenverein.sk)
od Českej poisťovne

Generali Česká pojišťovna

Na základe zmluvy medzi ALPY spol. s r.o. a Generali Českou poisťovňou a.s. môže každý člen ALPENVEREIN.CZ (alpenverein.sk) využiť celkom novú ponuku poistenia trvalej invalidity pre prípad úrazu pri voľnočasových aktivitách, ktorý má za následok trvalú invaliditu (trvalé následky od 50 %) alebo úmrtie.

Poistenie je určené pre všetkých českých a slovenských členov ALPENVEREIN.CZ (alpenverein.sk), má celoročnú platnosť (od 1.1. resp. od dátumu úhrady ak je úhrada urobená po 1.1. do 31.12. aktuálneho roku).

Poistenie pre rok 2022 je možné uzatvárať priamo v našej on-line prihláške.

Poistenie trvalej invalidity pre členov ALPENVEREIN.CZ (alpenverein.sk) je ponúkané v dvoch variantoch.
Variant Basic je určený pre športy bežnej rizikovosti. Varianta Full se vzťahuje i na vymenované druhy extrémnych športov.

Plnenie poisťovne bude formou jednorázových čiastok podľa objednanej  sadzby 750 000 Kč, 1,5 mil. Kč alebo 2,5 mil. Kč.

Sadzobník poistného – variant FULL (vr. extrémnych športov)
Vstupný vek nad 18 rokov do 17 rokov 75+ Rodina* profesionálny
športovec
Trvalé
následky
nad 50%
750 000 Kč 9,22 € 6,08 € 27,61 € 29,37 € 18,45 €
1 500 000 Kč 18,45 € 12,16 € 55,22 € 58,75 € 36,90 €
2 500 000 Kč 30,70 € 20,31 € 92,08 € 97,96 € 61,41 €
Smrť
úrazom
750 000 Kč 10,43 € 8,67 € 31,33 € 36,51 € 20,86 €
1 500 000 Kč 20,86 € 17,34 € 62,67 € 73,02 € 41,73 €
2 500 000 Kč 34,82 € 28,90 € 104,51 € 121,69 € 69,65 €
 

Sadzobník poistného – variantaBASIC (športy bežnej rizikovosti)

Vstupný vek nad 18 rokov do 17 rokov 75+ Rodina* profesionálny
športovec
Trvalé
následky
nad 50%
750 000 Kč 3,06 € 2,04 € 9,22 € 9,8 € 6,16 €
1 500 000 Kč 6,16 € 4,08 € 18,45 € 19,61 € 12,27 €
2 500 000 Kč 10,24 € 6,78 € 30,70 € 32,67 € 20,47 €
Smrť
úrazom
750 000 Kč 3,49 € 2,90 € 10,43 € 12,15 € 6,98 €
1 500 000 Kč 6,98 € 5,76 € 20,86 € 24,35 € 13,92 €
2 500 000 Kč 11,61 € 9,65 € 34,82 € 40,55 € 23,22 €

Rodina*: maximálne 2 dospelý (starší ako 18 rokov) a neobmedzený počet detí do 17 rokov vrátane.
Profesionálny športovec – vek 18-74 rokov.

Zmluvná dokumentácia, podmienky poistenia:

Informačný dokument o poistnom produkte
Doplnkové a všeobecné podmienky poistenia, tabuľka športov
Oceňovacie tabuľky
Stručná informácia o spracovaní osobných údajov
Predzmluvné informácie

Pripoistenie trvalej invalidity – rakúska Generali

Ďalšia možnosť pripoistenie trvalej invalidity je priamo v rakúskej poisťovni Generali a to prostredníctvom  nižšie uvedenej stránky:

Unfall-Lebensrente

Viac info sa dozviete tu:

https://www.alpenverein.cz/pripojisteni-trvale-invalidity-rakouska-generali

Kompletné aktuálne informácie o pripoistení vám poskytnú na adrese spoločnosti ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel: +420 257 328 388, e-mail: alpy@alpy.cz, alpenverein@alpenverein.cz,  www.alpenverein.cz.

Copyright © 2014 CK Rokošport. Všetky práva vyhradené. Webdesign by Webkomplex.sk