Pripoistenie trvalej invalidity

Dôležitá zmena od 1.12.2018

Na základe dohody medzi vedením rakúskeho Alpenvereinu a rakúskou poisťovňou Generali Versicherung AG, poistiteľom pre ÖAV, bolo rozhodnuté, že od 1.12.2018 si môžu členovia Alpenvereinu uzatvárať pripoistenie trvalej invalidity iba cez nižšie uvedené stránky:

https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/versicherungen/unfall-lebensrente/

Na vyššie vedených stránkach nájdete podmienky pripoistenia v nemeckom jazyku. Pre dojednanie pripoistenia kliknite na zelené pole”ONLINE BEITRETEN”, vyplňte Vaše údaje, vyberte typ pripoistenia. Platba prebieha v €  platobnou kartou.

Upozorňujeme, že toto pripoistenie si môžu dojednať iba členovia Alpenvereinu, ktorí majú na aktuálny rok zaplatené členstvo. Pri objednávke pripoistenia bude táto skutočnosť overená. Uhrada pripoistenia na rok 2019 je možná od 1.9.2018 (platnosť pripoistenia začína 1.1.2019).

Potvrdzujeme, že členom Alpenverein.sk, ktorí si toto pripoistenie objednali a zaplatili do 29.11.2018, zostáva platnosť pripoistenia zachovaná.

Základné informácie o pripoistení trvalej invalidity:

Pre poistenie členov ÖAV pre prípad nehody pri voľnočasových aktivitách s následkom trvalej invalidity (invalidity od 50%) ponúka partner ÖAV, rakúska poisťovňa Generali, produkt nazvaný Generali Unfall-Lebensrente. Pri úhrade základnej sadzby pripoistenia bude v prípade nehody a následnej trvalej invalidity postihnutý člen AV dostávať do konca života mesačné odškodné vo výške 450 € , výška pripoistenia a mesačné odškodné pre jednotlivcov aj zvýhodnené tarify platia tak ako uvádzame nižšie. Pripoistenie môžu využívať aj členovia starší ako 74 rokov.

Základné pripoistenie – 9 €

  • postihnutý člen AV v prípade trvalej invalidity nad 50%, ako následku úrazu pri športových aktivitách, bude zaistený do konca svojho života mesačným odškodným vo výške 450 €.

Dvojnásobné pripoistenie – 18 €

  • postihnutý člen AV bude v prípade trvalej invalidity nad 50% zaistený do konca svojho života mesačným odškodným vo výške 900 €.

Trojnásobné pripoistenie – 27 €

  • postihnutý člen AV bude v prípade trvalej invalidity nad 50% zaistený do konca svojho života mesačným odškodným vo výške 1 350 €.

Rodinné pripoistenie (pre rodiny s deťmi do 15 rokov)

  • pripoistenie vo výške 33 € – pri úraze jedného člena rodiny s uvedenými následkami bude tento postihnutý člen rodiny dostávať mesačné odškodné vo výške 450 €, pri úraze dieťaťa do 15 rokov je vyplatené jednorázové odškodné 89 000 €.
  • pripoistenie vo výške 66 – pri úraze jedného člena rodiny s uvedenými následkami bude tento postihnutý člen rodiny dostávať mesačné odškodné vo výške 900 €, pri úraze dieťaťa do 15 rokov je vyplatené jednorázové odškodné 178 000 €.
  • pripoistenie vo výške 99 – pri úraze jedného člena rodiny s uvedenými následkami bude tento postihnutý člen rodiny dostávať mesačné odškodné vo výške 1350 €, pri úraze dieťaťa do 15 rokov je vyplatené jednorázové odškodné 267 000 €.

Uvedené odškodné bude postihnutý člen AV dostávať do konca svojho života.

Pri úmrtí postihnutého člena v priebehu vyplácania odškodného bude toto odškodné vyplácané jeho životnému partnerovi alebo dedičovi v priebehu 20 rokov od vzniku nehody.

Pri osobách starších ako 74 rokov je odškodnenie jednorazové – 8900 € / 17800 € / 26700 €

Čo nie je pripoistené:

– smrteľný úraz člena AV

– nehody, ktoré vzniknú pri pretekoch s motorovými vozidlami, letecké športy, závesné lietanie, paragliding, aviatika, parašutizmus. Poistené sú nehody pri používaní motorových lietadiel schválených na prepravu osôb.

PRIPOISTENÝ NEMÔŽE BYŤ:

  • osoba trvale pracovne neschopná, psychicky labilná, s nervovými poruchami a neurologickými problémami.

Kompletné aktuálne informácie o pripoistení vám poskytnú na adrese spoločnosti ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel: +420 257 328 388, e-mail: alpy@alpy.cz, alpenverein@alpenverein.cz,  www.alpenverein.cz.

Copyright © 2014 CK Rokošport. Všetky práva vyhradené. Webdesign by Webkomplex.sk