Výhody členstva v AV

Öesterreichischer Alpenverein

Alpenverein (Rakúsky horský zväz), (ďalej AV alebo Alpenverein) je dobrovoľná organizácia, ktorá združuje záujemcov o poznávanie prírody a milovníkov hôr, ale aj ďalšie aktívne a športovo založené osoby a rodiny. CK Rokošport (do roku 2011 Slovenský alpský klub) zabezpečuje členstvo v AV prostredníctvom sekcie Innsbruck-Praha.

Členstvo v AV prináša výhody, ktoré sú v porovnaní s výhodami iných organizácií výnimočné svojimi možnosťami, rozsahom a v prípade poistenia aj rozsahom platnosti a výškou náhrad.

1. zľava a prednosť pri ubytovaní na chatách v Rakúsku a Európe

Na všetkých chatách AV , DAV(Nemecký alpský zväz) a STAV (Juhotyrolský zväz v severnom Taliansku) má člen AV prednostné právo na ubytovanie pred ostatnými neorganizovanými návštevníkmi. To znamená, že na viac ako 500 chatách vo východných Alpách a vo východných predalpských regiónoch majú členovia AV právo na rezerváciu lôžka, prednostné právo na využitie samoobslužných priestorov na chatách a môžu využívať aj ďalšie zľavnené služby na chatách viazané na toto členstvo.

Zároveň získajú zľavu až do 50% na ubytovaní!

Rovnaké práva a výhody majú členovia AV aj na chatách francúzskeho (CAF), talianského (CAI), švajčiarskeho (SAC), lichtenšteinského (LAV), gréckeho (CAH), španielského (FEM) a slovinského (PZS) horského zväzu. Aj na chatách, ktoré sú v správe týchto uvedených zväzov, platia rovnaké zásady, ako boli uvedené pri chatách AV, vrátane poskytovaných zliav. Jedná sa o ďalších asi 2500 chát v celej Európe od Olympu až po Pyreneje. Ďalšie zľavy platia pre členov AV i v ubytovniach a chatách situovaných v údolných strediskách a východiskách do hôr a v ďalších súkromných chatách i chatách ďalších turistických a horských klubov a zväzov, s ktorými má AV zmluvy o zľavách na ubytovaní.

2. poistenie členov

Každý člen AV, ktorý pre daný kalendárny rok riadne zaplatil členské príspevky a poplatky, je automaticky poistený v rámci členstva v AV (Alpenverein Weltweit Service) pre prípad úrazu, záchrannej akcie alebo transportu po úraze.

Toto poistenie sa vzťahuje takmer na všetky druhy pohybových a športových aktivít (napr. pešia turistika, vysokohorská turistika, horolezectvo, treking, lezenie na umelej stene, jazda na horských bicykloch cykloturistika, kanoistika, rafting, canyoning, jazda na divokej vode, potápanie, speleológia, jazda na koňoch, lyžiarska turistika, beh na lyžiach, zjazdové lyžovanie, snowboarding, skialpinizmus, sánkovanie, jazdu na boboch, jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuliach a i.) a je platné na všetkých kontinentoch sveta. Poistené nie sú iba úrazy v domácnostiach a úrazy, ktoré vznikajú pri prevádzkovaní leteckých športov a vzdušných aktivít (paragliding, aviatika, letectvo a pod.).

V roku 1998 bol systém poistenia rozšírený pre všetkých členov Alpenvereinu aj o poistenie chorôb a úrazov pri cestách do zahraničia a poistenie pobytov v nemocnici, a tak člen AV je poistený aj pre prípad autonehody alebo havárie autobusu pri jazde do miesta svojho pobytu v horách alebo do miesta svojho rekreačného pobytu (v poistení nie sú zahrnuté škody na osobných autách a autobusoch). Takýto druh poistenia nemá prakticky žiaden športový zväz na svete (podobný systém poistenia ponúka aj nemecký DAV).

Veľmi dôležitá je aj skutočnosť, že poistenia, ktoré sú súčasťou členstva v Alpenvereine, platia aj pri rekreačnej dovolenke.

Poistenie je platné na všetkých kontinentoch v období kalendárneho roka, t.j. od 1. januára do 31. decembra, a preto nie je potrebné pred každým vycestovaním, či už do slovenských hôr alebo aj do zahraničia, strácať čas s opakovaným uzatváraním poistnej zmluvy, ako je tomu v prípade komerčných poisťovní. Výnimkou je iba poistenie spoluzodpovednosti (t.j. člen AV spôsobí ujmu inému) a poistenie pri poranení člena AV inou osobou, vrátane súdnych výdajov, ktoré platia iba pre oblasť Európy. Odlišné sú aj podmienky poistenia v prípade expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000 m (poistenie však v plnom rozsahu zostáva celosvetovo zachované pri programoch s náplňou treking, vrátane jednodňových výstupov na vrcholy vyššie ako 6 000 m. Pri týchto však aj naďalej platí, že poistenie je platné len počas  8 týždňov od ich začatia).

Stručne uvedené výhody členstva v súvislosti s poistením sú umocnené značnou úsporou a výhodou predovšetkým pre rodiny. Ak sa stane členom Alpenvereinu celá rodina, stáva sa členom Alpenvereinu každý jednotlivý člen tejto rodiny a každý jednotlivý člen rodiny obdrží aj členský preukaz, a je teda riadne poistený v plnom rozsahu. Členstvo však v takomto prípade platia iba rodičia alebo jeden rodič – deti majú členstvo, t.j. i poistenie úplne zdarma.

Podrobnejšie podmienky poistenia platné od 1.1.2018 nájdete tu:

3. Zľava na dopravu, vzdelávanie členov, dovolenku

Každý člen Alpenvereinu má nárok na zľavu na mnohých autobusových linkách a železničných tratiach v Rakúsku (ŐBB). Zľavy platia aj na mnohých úzkorozchodných železniciach, lanovkách a vlekoch v horách.

Ďalšie zľavy je možné uplatniť pri rôznych platených úsekoch, ako napr. tiesňavy, vodopády.

Každý člen Alpenvereinu má možnosť absolvovať bezplatne alebo finančne veľmi výhodne vzdelávacie kurzy a semináre, keďže tento systém je predpokladom väčšej bezpečnosti pri pohybe na horách,

Ďalšie ponuky pre členov AV:

rakúska poisťovňa GENERALI VERSICHERUNG AG, ktorá je partnerom AV, ponúka od  všetkým členom AV produkt zameraný na väčšie životné zaistenie pre prípad nehody, resp. pre prípad následkov nehody s invaliditou nad 50 %.

>> podrobné informácie o poistení trvalej invalidity <<

Poisťovňa tiež zabezpečuje pre všetkých záujemcov o expedičnú činnosť možnosť poistenia expedičných činností, nakoľko od roku 2006 sa poistenie v rámci členstva v rakúskom Alpenvereine nevzťahuje na expedície, ktoré majú na programe výstupy na vrcholy vyššie ako 6 000 m a na expedície do oblasti Arktídy, Antarktídy a Grónska.

>> podrobné informácie o poistení expedičných činností <<

poskytnutie zľavy na zájazdy CK Rokošport

>> podrobnejšie informácie získate na www.rokosport.sk<<

poskytnutie zľavy  7 % na nákup tovaru v sieti predajní HUDY v Čechách i na Slovensku

Copyright © 2014 CK Rokošport. Všetky práva vyhradené. Webdesign by Webkomplex.sk