Ako sa správať pri nehode

Kompletné a aktualizované  informácie nájdete na našej českej stránke: http://www.alpenverein.cz/nehoda-a-pojistna-udalost/

Hlásenie poistnej udalosti – zaslanie dokumentácie 

Od apríla 2022 je možné zasielať dokumenty iba online vyplnením formulára na stránkach oeav.mitgliederversicherungsservice.at.
Formulár je treba vyplniť ANGLICKY nebo NEMECKY.

Vyplněné hlásenie (Schadenmeldung) ani faktúry se už neposílajú emailom ani poštou. Údaje, ktoré sa vyplňovali do hlásenia, je teraz treba vyplniť priamo na uvedených stránkach, faktúry či lékarske správy je potrebné podľa pokynov nahrať pri vyplňovaní formulára.
Po vyplnení obdrží člen potvrdenie o odoslaní.

Vo výnimočných prípadoch (napr. pri nefunkčnom formulári) je možné poslať hlásenie e-mailom na agenturu KNOX (av-service@knox.co.at).

 

Copyright © 2014 CK Rokošport. Všetky práva vyhradené. Webdesign by Webkomplex.sk