Zvýhodnenia pre členov

Rakúsky Alpenverein (AV) bol založený v roku 1862, v roku 2012 uplynulo 150 rokov od jeho založenia.
Dnes je v AV registrovaných viac než 400 000 členov.

Dobré poistenie na cestách

Horolezectvo a turistika patria k najzdravším a najprirodzenejším športovým aktivitám, napriek tomu však predstavujú pre všetkých aktérov isté riziko. Dnes si členovia nemusia robiť žiadne starosti, čo sa týka výdavkov za prípadné úrazy. Celosvetovo platné poistenie členov Alpenvereinu kryje výdaje za záchranné a pátracie akcie do výšky 25 000,- €. Bez obmedzenia sú kryté výdaje za prevoz člena Alpenvereinu zo zajraničia do miesta trvalého bydliska a pobyt v zahraničí pri nehodách alebo chorobe je hradený do výšky 10 000,- €.

To ale nie je všetko: Na území Európy pomáha každému riadnemu členovi AV pri osobných a vecných škodách poistenie zákonnej zodpovednosti a tiež poistenie právnej ochrany ako súčasť členského príspevku

Počítať a šetriť

Najlacnejšie ubytovanie pre členov Alpevereinu: zľava pri prenocovaní na všetkých chatách rakúskeho a nemeckého Alpevereinu a Alpenvereinu Južného Tyrolska je obvykle 50%.

Na ďalších viac ako 1300 chatách vo Švajšiarsku, Francúzsku, Lichtenštainsku, Španielsku, Slovinsku a v Taliansku majú členovia Alpenvereinu tie isté práva a výhody ako ako členovia horských zväzov, ktoré tieto chaty vlastnia a spravujú. Zľavy platia aj v 70 súkromných ubytovacích zariadeniach v údoliach.

Výhody pre rodiny: patrneri členov Alpenvereinu platia znížené členské príspevky a (na to sme zvlášť hrdí) ich deti majú členstvo v klube zdarma.

Programy v horách

Za viac ako 100 rokov existencie bolo riadených 40 000 km horských ciest. Tie umožňujú prístup do hôr a aj dnes sú udržované dobrovoľnou činnosťou členov Alpenvereinu. A čo by boli hory bez chát, ktoré poskytujú ochranu pred nepriaznivým počasím, teplo, posteľ a stravu. V Rakúsku je takých chát viac ako 241.

Príroda vyžaduje pomoc

Alpenverein sa aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia. Usiluje sa o  vyvážený pomer medzi zachovaním a využívaním prírody. Alpenverein je spoľahlivý partner národných parkov, podieľa sa na správe chránených oblastí. Na chatách je kladený dôraz na ekologicky vhodné spôsoby zaistenia dodávok elektrickej energie a pitnej vody a na srávnu a vhodnú likvidáciu splaškovej vody a odpadu.

Úroveň informácií

Mapy Alpenvereinu sú vyhľadávaným  a vhodným pomocníkom pri zodpovednom plánovaní túr. Mapy už dnes existujú aj v digitálnej forme na DVD.

Existuje aj služba nazvaná “predpoveď počasia”. Je aktuálne k dispozícii na internete.

Lezenie

Členovia Alpenvereinu môžu liezť na viac ako 130 umelých stenách v celom Rakúsku, v niektorej z mnohých lezeckých oblastí Alpenverein,  alebo liezť na mnohých zabezpečených cestách v horách.

Zľavy na zájazdy CK Rokošport

Členovia Alpenvereinu môžu využiť zľavnenú cenu pri vybraných zájazdoch do alpských oblastí horskej cestovnej kancelárie Rokošport. Takáto cena je označená – Alpenverein.

Informácie k poisteniu

Ako sa správať pri nehode

Nehoda a poistná udalosť - ako postupovať

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie

Obmedzenia pre expedície

Obmedzenia pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000m

Zvýhodnenia pre členov

Zľavy na poistenie, ubytovanie či zájazdy

Pripoistenie trvalej invalidity

Pre prípad úrazu, ktorý má za následok trvalú invaliditu alebo úmrtie.

Pripoistenie expediícií

Poistenie expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000m

Choroba v zahraničí

Pripoistenie pre cesty do zahraničia

Podmienky poistenia

Informácie ohľadom Alpenverein poistenia