Pripoistenie trvalej invalidity

Novinka od roku 2020

Ponuka pripoistenia pre členov alpenverein.cz (alpenverein.sk)
od Českej poisťovne

Na základe zmluvy medzi ALPY spol. s r.o. a Generali Českou poisťovňou a.s. môže každý člen ALPENVEREIN.CZ (alpenverein.sk) využiť celkom novú ponuku poistenia trvalej invalidity pre prípad úrazu pri voľnočasových aktivitách, ktorý má za následok trvalú invaliditu (trvalé následky od 50 %) alebo úmrtie.

Poistenie je určené pre všetkých českých a slovenských členov ALPENVEREIN.CZ (alpenverein.sk), má celoročnú platnosť (od 1.1. resp. od dátumu úhrady ak je úhrada urobená po 1.1. do 31.12. aktuálneho roku).

Poistenie pre rok 2022 je možné uzatvárať priamo v našej on-line prihláške.

Poistenie trvalej invalidity pre členov ALPENVEREIN.CZ (alpenverein.sk) je ponúkané v dvoch variantoch.
Variant Basic je určený pre športy bežnej rizikovosti. Varianta Full se vzťahuje i na vymenované druhy extrémnych športov.

Plnenie poisťovne bude formou jednorázových čiastok podľa objednanej  sadzby 750 000 Kč, 1,5 mil. Kč alebo 2,5 mil. Kč.

Sadzobník poistného – variant FULL (vr. extrémnych športov)

Vstupný vek nad 18 rokov do 17 rokov 75+ Rodina* profesionálny
športovec
Trvalé
následky
nad 50%
750 000 Kč 9,22 € 6,08 € 27,61 € 29,37 € 18,45 €
1 500 000 Kč 18,45 € 12,16 € 55,22 € 58,75 € 36,90 €
2 500 000 Kč 30,70 € 20,31 € 92,08 € 97,96 € 61,41 €
Smrť
úrazom
750 000 Kč 10,43 € 8,67 € 31,33 € 36,51 € 20,86 €
1 500 000 Kč 20,86 € 17,34 € 62,67 € 73,02 € 41,73 €
2 500 000 Kč 34,82 € 28,90 € 104,51 € 121,69 € 69,65 €

Sadzobník poistného – variantaBASIC (športy bežnej rizikovosti)

Vstupný vek nad 18 rokov do 17 rokov 75+ Rodina* profesionálny
športovec
Trvalé
následky
nad 50%
750 000 Kč 3,06 € 2,04 € 9,22 € 9,8 € 6,16 €
1 500 000 Kč 6,16 € 4,08 € 18,45 € 19,61 € 12,27 €
2 500 000 Kč 10,24 € 6,78 € 30,70 € 32,67 € 20,47 €
Smrť
úrazom
750 000 Kč 3,49 € 2,90 € 10,43 € 12,15 € 6,98 €
1 500 000 Kč 6,98 € 5,76 € 20,86 € 24,35 € 13,92 €
2 500 000 Kč 11,61 € 9,65 € 34,82 € 40,55 € 23,22 €

Rodina*: maximálne 2 dospelý (starší ako 18 rokov) a neobmedzený počet detí do 17 rokov vrátane.
Profesionálny športovec – vek 18-74 rokov.

Pripoistenie trvalej invalidity – rakúska Generali

Ďalšia možnosť pripoistenie trvalej invalidity je priamo v rakúskej poisťovni Generali a to prostredníctvom  nižšie uvedenej stránky: Alpenverein Unfall-Lebensrente

Viac info sa dozviete tu:

https://www.alpenverein.cz/pripojisteni-trvale-invalidity-rakouska-generali

Kompletné aktuálne informácie o pripoistení vám poskytnú na adrese spoločnosti ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel: +420 257 328 388, e-mail: alpy@alpy.cz, alpenverein@alpenverein.cz, www.alpenverein.cz.

Informácie k poisteniu

Ako sa správať pri nehode

Nehoda a poistná udalosť - ako postupovať

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie

Obmedzenia pre expedície

Obmedzenia pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000m

Zvýhodnenia pre členov

Zľavy na poistenie, ubytovanie či zájazdy

Pripoistenie trvalej invalidity

Pre prípad úrazu, ktorý má za následok trvalú invaliditu alebo úmrtie.

Pripoistenie expediícií

Poistenie expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000m

Choroba v zahraničí

Pripoistenie pre cesty do zahraničia

Podmienky poistenia

Informácie ohľadom Alpenverein poistenia