Poplatky pre rok 2024

Členstvo v Alpenvereine v roku 2024

získa každý záujemca, ktorý vyplní prihlášku a uhradí nižšie uvedené ročné členské príspevky a poplatky na číslo účtu SK48 8330 0000 0029 0253 0229

Podrobnejšie informácie o tom ako členstvo získať alebo si ho obnoviť čítaj nižšie (pod farebnou tabuľkou)!

Dokladom o členstve je preukaz AV, ktorý po obdržaní je potrebné vlastnoručne podpísať a mať so sebou nielen pri každom vycestovaní do zahraničia, ale aj pri návšteve horských oblastí na Slovensku, keďže poistenie sa vzťahuje aj na technické zásahy horskej záchrannej služby.

Výška členských príspevkov a poplatkov pre rok 2024

Členské poplatky sú hradené na kalendárny rok (1.1.2024 – 31 .1.2025). Keď sa poistíte v ktoromkoľvek dni v roku, poistenie Vám bude platiť len do konca aktuálneho kalendárneho roku (plus január nasledujúceho roku) , NIE do rovnakého dátumu nasledujúceho roku!!!

Kategória Členské poplatky
Kategória A 74
dospelý muž alebo dospelá žena v produktívnom veku 28 – 64 rokov (ročník 1960 – 1996)
Kategória B
58
partneri kategórie A (majú spoločnú domácnosť),
seniori od 65 rokov (roč. 1959 a starší),
juniori od 19 do 27 rokov (roč. 1997 – 2005),
členovia horskej záchrannej služby (od roč. 2008)
Kategória B
30
zdravotne postihnutí
Deti a mládež 30
vek 0 – 18 rokov (od roč. 2005 a mladší)
Rodinné členstvo 132
rodiny s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi vo veku od 0 do 18 rokov alebo u študentov od 19 do 27 rokov (príspevok platia iba rodičia/) napr.: otec 74 + matka 58 € + deti grátis
otec 58 + matka 58 € + deti grátis 116
alebo matka samoživiteľka (alebo otec samoživiteľ) 74 € + deti grátis 74
alebo invalidný otec 30 € + matka 58   + deti grátis 88
alebo invalidný otec 30 + invalidná matka 30 + deti grátis 60

Zľava pre rodiny a partnerov:

Alpenverein ponúka výhodu členstva pre celú rodinu. Ak sú členmi obaja rodičia (t.zn. že majú riadne uhradený členský poplatok pre aktuálny rok), otec platí členstvo v kategórii A alebo B, jeho manželka má členstvo zľavnené v kategórii B a ich deti (do 18 rokov, resp. u študentov max. do 27 rokov) sú registrované v klube zdarma. Je ale nutné vyplniť v prihlasovacom formulári (krok 3) údaje o deťoch, nakoľko sa každému z nich vystavuje vlastný preukaz člena AV, a teda každé dieťa môže využiť všetky výhody členstva v klube. Rodinné členstvo platí aj v prípade samoživiteľky alebo samoživiteľa a tiež v prípade bezdetných partnerov.

Poznámka:
zdravotne postihnutí – platí pre osoby se stupňom postihnutia od 50 % (tj. II. alebo III. stupeň invalidity), postihnutý musí mať preukaz alebo iný doklad potvrdzujúci nutnú zvýšenú rodinnú starostlivosť alebo doklad o poberaní invalidného dôchodku

Ako členstvo získať a obnoviť si ho?

1.

Vyplňte prihlasovací formulár,

čím sa odošlú Vaše dáta potrebné na vystavenie preukazu, alebo navštívte našu kanceláriu CK ROKOŠPORT, Vojtecha Tvrdého 4, 010 01 Žilina. Povinnosť vyplniť prihlasovací formulár platí rovnako pre nových členov ako aj pre tých, ktorí si členstvo obnovujú.

2.

Uhraďte príslušnú výšku členských poplatkov:

prevodom alebo vkladom na účet vo FIO banke (pozor – nepoužívajte poštové poukazy, Slovenská pošta nepriraďuje k platbe VS a Vašu platbu v tomto prípade nevieme identifikovať!)
Variabilný symbol
 Vám bude vygenerovaný pri vyplňovaní prihlášky a dostanete ho aj v potvrdení prijatia prihlášky do vašej e-mailovej schránky, ak ju uvediete. Do správy pre prijímateľa treba pre rýchlejšiu identifikáciu platby uviesť meno osoby, za ktorú sa členské poplatky platia. V prípade že uhrádzate poplatky za rodinné členstvo stačí uviesť meno jednej osoby.

3.

Preukaz AV vám bude doručený poštou

Po spárovaní platby vám náš systém obratom pošle na váš e-mail provizórny preukaz, ktorý môžete plnohodnotne využívať počas 21 dní. Členský preukaz AV, ktorý po zaregistrovaní vystavuje centrála v Prahe, Vám bude doručený poštou cca do 10 pracovných dní na Vami uvedenú adresu. V prípade jeho straty môžete požiadať o duplikát, ktorý Vám bude vystavený a bezplatne zaslaný na Vašu adresu. Vaše členstvo bude aktívne na druhý deň po pripísaní správnej čiastky na náš účet!

Ďalšie ponuky pre členov

Pre všetkých členov AV platí zľavnená cena na vybrané zájazdy CK ROKOŠPORT, viac na www.rokosport.sk. Pre členov našej sekcie Innsbruck – Praha platí zľava 7% na nákup tovaru v predajnej sieti HUDY na Slovensku i v Čechách.

Informácie k poisteniu

Ako sa správať pri nehode

Nehoda a poistná udalosť - ako postupovať

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie

Obmedzenia pre expedície

Obmedzenia pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000m

Zvýhodnenia pre členov

Zľavy na poistenie, ubytovanie či zájazdy

Pripoistenie trvalej invalidity

Pre prípad úrazu, ktorý má za následok trvalú invaliditu alebo úmrtie.

Pripoistenie expediícií

Poistenie expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000m

Choroba v zahraničí

Pripoistenie pre cesty do zahraničia

Podmienky poistenia

Informácie ohľadom Alpenverein poistenia