Prihláška do Alpenvereinu

Vyplňte prihlasovací formulár

čím sa odošlú Vaše dáta potrebné na vystavenie preukazu, alebo navštívte našu kanceláriu CK ROKOŠPORT, Vojtecha Tvrdého 4, 010 01 Žilina (stretnutie vopred dohodnúť!). Povinnosť vyplniť prihlasovací formulár platí rovnako pre nových členov ako aj pre tých, ktorí si členstvo obnovujú.  Platbu realizujte prevodom alebo vkladom na účet vo FIO banke (pozor – nepoužívajte poštové poukazy, Slovenská pošta nepriraďuje k platbe VS a Vašu platbu v tomto prípade nevieme identifikovať!)

Získať členstvo v Alpenvereine

Po spárovaní platby vám náš systém obratom pošle na váš e-mail provizórny preukaz, ktorý môžete plnohodnotne využívať počas 21 dní. Členský preukaz Alpenverein, ktorý po zaregistrovaní vystavuje centrála v Prahe, Vám bude doručený poštou cca do 10 pracovných dní (v období január – február až 21 dní) na Vami uvedenú adresu. Vaše členstvo bude aktívne na druhý deň po pripísaní správnej čiastky na náš účet!

Informácie k poisteniu

Ako sa správať pri nehode

Nehoda a poistná udalosť - ako postupovať

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie

Obmedzenia pre expedície

Obmedzenia pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000m

Zvýhodnenia pre členov

Zľavy na poistenie, ubytovanie či zájazdy

Pripoistenie trvalej invalidity

Pre prípad úrazu, ktorý má za následok trvalú invaliditu alebo úmrtie.

Pripoistenie expediícií

Poistenie expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000m

Choroba v zahraničí

Pripoistenie pre cesty do zahraničia

Podmienky poistenia

Informácie ohľadom Alpenverein poistenia