Choroba v zahraničí

Od 1.1.2018 platia nové podmienky pre cesty do zahraničia označené ako Alpenverein Premium Einzelreisseschutz.

Viac informácii nájdete na tomto odkaze:

http://www.alpenverein.cz/pripojisteni-pro-cesty-do-zahranici/

Poznámka:

Kompletné aktuálne informácie o pripoistení expedícií vám poskytnú na adrese spoločnosti ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel: +420 257 328 388, e-mail: alpy@alpy.cz, alpenverein@alpenverein.cz, www.alpenverein.cz.

Informácie k poisteniu

Ako sa správať pri nehode

Nehoda a poistná udalosť - ako postupovať

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie

Obmedzenia pre expedície

Obmedzenia pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000m

Zvýhodnenia pre členov

Zľavy na poistenie, ubytovanie či zájazdy

Pripoistenie trvalej invalidity

Pre prípad úrazu, ktorý má za následok trvalú invaliditu alebo úmrtie.

Pripoistenie expediícií

Poistenie expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000m

Choroba v zahraničí

Pripoistenie pre cesty do zahraničia

Podmienky poistenia

Informácie ohľadom Alpenverein poistenia