Podmienky poistenia

Poistenie ktoré je súčasťou členstva v AV, platí pre všetky športy, okrem športov prevádzkovaných vo vzduchu (parašutismus, paragliding, závesné lietanie a podobne). Poistenie neplatí tiež  pre úrazy v domácnostiach.

Poistenie platí na celom svete, neplatí ale pre úrazy/choroby pri účasti na expedíciách, ktoré majú na programe výstupy na vrcholy vyššie ako 6 000 m a na expedíciách do oblasti  Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za južným polárnym kruhom), Grónska a v oblastiach k týmto regiónom prináležiacim (napr. poloostrov Jamal, Špicbergy, …). Od 1.1.2018 poistenie v rámci Alpenvereinu neplatí na cesty a expedície, ktoré majú v programe výstupy na vrcholy vyššie ako 6000 m, to znamená, že už nie sú poistené ani jednodňové výstupy nad 6000 m, ako to bolo do konca roka 2017! Poistenie pritom neplatí ani na jediný deň takejto expedície a v prípade záujmu je potrebné expedičné pripoistenie na celú cestu ( pripoistenie pre cesty do zahraničia )(tarifa Svet nad 6000 m).

Naďalej však platí, že poistenie je platné len počas 8 týždňov od ich začiatku.

Členstvo v rakúskom Alpenvereinu a s tým súvisiace poistenie platia NA KALENDÁRNY ROK, t.j. vždy do 31.12. aktuálneho roka, resp. do 31.1. roku nasledujúceho. Výnimku tvorí zvýhodnenie pre nových členov (takí, ktorí si aspoň 1 rok neobnovili členstvo), ktorí si zaplatia členstvo po 1.9.

Poistné udalosti, ktoré sa stali na území Slovenskej republiky (alebo krajiny podľa bydliska, ktoré máte uvedené na preukaze AV), vybavuje poisťovňa, u ktorej si platíte zákonné zdravotné poistenie, nie Alpenverein. Toto sa netýka pripoistenia následkov trvalej invalidity alebo poistenia zodpovednosti. Alpenverein tiež platí na slovenských horách, kde už základné zdravotné poistenie neplatí.

Viac informácii o podmienkach poistenia aj ich aktualizované znenie nájdete na tomto odkaze: POISTENIE V RÁMCI ČLENSTVA V AV

Informácie k poisteniu

Ako sa správať pri nehode

Nehoda a poistná udalosť - ako postupovať

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie

Obmedzenia pre expedície

Obmedzenia pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000m

Zvýhodnenia pre členov

Zľavy na poistenie, ubytovanie či zájazdy

Pripoistenie trvalej invalidity

Pre prípad úrazu, ktorý má za následok trvalú invaliditu alebo úmrtie.

Pripoistenie expediícií

Poistenie expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000m

Choroba v zahraničí

Pripoistenie pre cesty do zahraničia

Podmienky poistenia

Informácie ohľadom Alpenverein poistenia